درباره ما

با توجه به نیاز سازمانها برای راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و افزایش سرمایه گذاری شرکتهای مختلف در این ارتباط ، شرکت….با برند مک نت درسال 1395 تاسیس گردید تا بتواند در راستای کمک به سازمانهای نیازمند این مقوله قدمی هرچند کوچک را برداشته باشد.

در این راستا طی چند سال اخیر ما تمام توان و قدرت خود را صرف پیشرفت و ترقی خود نموده ایم و توانستیم تمام اهداف سازمان را تا به امروز محقق کنیم.