فرم ثبت نام دوره های آموزش پردیس تئاتر مستقل مشهد

 لطفا جهت ثبت نام در دوره های آموزشی فرم زیر را تکیمل نمایید.

فرم ثبت نام

  • 1- اینجانب تعهد می نمایم در طول دوره کلیه موازین اخلاقی، انضباطی و شئون اسلامی را رعایت نموده و در صورت بروز هرگونه سوء رفتار طبق مقررات آموزشگاه با اینجانب رفتار شود. 2- تعهد می نمایم که در محیط آموزشی و در کلیه موارد، رعایت احترام مدرسین، اعضای کلاسها و مسئولین را داشته و در صورت اخلال در نظم آموزشگاه طبق مقررات آموزشگاه با اینجانب رفتار شود. 3- تعهد می نمایم خارج از برنامه های آموزشی آموزشگاه، انتظار و تقاضایی از مسئولین آموزشگاه نداشته باشم و آموزشگاه هیچ گونه تعهدی درخصوص تضمین و معرفی هنرجویان به تئاترها، پروژه ها و برنامه های تولید سینمایی و یا صدا و سیما و مراکز دیگر ندارد. 4- تعهد می نمایم در هر حال در حفظ امکانات و اموال آموزشگاه کوشا بوده و رعایت کامل امانتداری را در خصوص اموالی که تحویل اینجانب میشود نموده و در صورت ایجاد خسارت، آن را جبران نمایم. 5- تعهد می نمایم کلیه آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی ابلاغ شده از سوی آموزشگاه پردیس تئاتر مستقل را رعایت نمایم. 6- تعهد می نمایم بیش از سه جلسه غیبت غیر موجه نداشته باشم و در غیر اینصورت آموزشگاه می تواند مانع حضور اینجانب به کلاسها شود. 7- تعهد می نمایم در صورت انصراف از شرکت در کلاس، انصراف خود را به صورت کتبی به آموزشگاه ابلاغ نمایم، در صورتی که انصراف 10 روز قبل از شروع کلاس باشد کل شهریه عودت داده می شود ولی درصورتی که حتی یک جلسه از شروع کلاس گذشته باشد مبلغ شهریه به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.