کد دورهنام دوره آموزشیاستادهزینه دوره به ریالدانلود pdf
15نمایش خلاقآیدا کوهستانی ویژه دختر و پسر رده سنی کودک 1 (کلاس اول و دوم)7,500,000 ریال Download PDF
17یادگیری زبان فرانسه با نمایش خلاقفروزان غفاریان7,500,000 ریال Download PDF
16یادگیری زبان انگلیسی با نمایش خلاقنرگس گنجلو7,500,000 ریال Download PDF
12نمایشنامه نویسیعلی حاتمی نژاد10,000,000 ریال Download PDF
15نمایش خلاقمحمد جهان پا10,000,000 ریال Download PDF
14موسیقی فیلم و تئاترآرمان پارسیان10,000,000 ریال Download PDF
13مهارت های نرمدکتر بابک دیسفانی6,500,000 ریال Download PDF
11گویندگی و فن بیانآیدا کوهستانی (کودک و نوجوان)7,500,000 ریال Download PDF
11گویندگی و فن بیانآرش تقوی ( آنلاین، بزرگسال )10,000,000 ریال Download PDF
10گریم تئاترامیر حسین غفاری10,000,000 ریال Download PDF
10گریم تئاترامیر حسین غفاری ( خصوصی )50,000,000 ریال Download PDF
9کارگردانی تئاترحسین اکبرپور10,000,000 ریال Download PDF
8فلسفه هنردکتر محمد عنبرسوز6,500,000 ریال Download PDF
7ساخت عروسکهای نمایشیمحمدرضا سعادتی10,000,000 ریال Download PDF
6روانشناسی خلاقیتدکتر مصطفی دریادار6,500,000 ریال Download PDF
5جامعه شناسی کاربردیدکتر نادر صنعتی6,500,000 ریال Download PDF
4تئاتر دیجیتال (آنلاین)جعفر حجازی5,000,000 ریال Download PDF
3پرفورمنس آرتعرفان شیرنگی10,000,000 ریال Download PDF
1استعداد تحصیلیدکتر مصطفی دریادار10,000,000 ریال Download PDF
15نمایش خلاقسیدجواد رحیم زاده10,000,000 ریال Download PDF
15نمایش خلاقمحمدرضا سعادتی10,000,000 ریال Download PDF
15نمایش خلاقآیدا کوهستانی ویژه دختر و پسر رده سنی خردسال (4 تا 6 سال)7,500,000 ریال Download PDF
2بازیگریعلی ایزدپناه15,000,000 ریال Download PDF
9کارگردانی تئاترحسین اکبرپور1,000,000 ریال Download PDF
12نمایشنامه نویسیعلیرضا کوشک جلالی (آنلاین)6,000,000 ریال Download PDF
کد دورهنام دوره آموزشیاستادهزینه دوره به ریالدانلود pdf